/Fernandi
Fernandi 2018-08-21T05:45:35+00:00

Fernandi

KOSHUIS MOEDER: Mev. Elza Storm

KOSHUIS HOOFMEISIE 2018: Jenna Danckert

 

Geskiedenis

1921 Liebenhof word in gebruik geneem en wel as ‘n meisieskoshuis

1939-1957:  Mnr P F van Schouwenburg is hoof van Hoogenhout

Met ampsaanvaarding word hy superintendent van Liebenhofmeisieskoshuis

Losies was ongeveer R16,20 per kwartaal

Die dringendste probleem wat oor die jare heen ontwikkel het was die vermeerdering van getalle en die daarmee gepaardgaande nypende tekort aan huisvesting vir al die leerlinge. Jare lank moes die koshuise baie leerlinge se aansoeke van die hand wys. Na baie vertoë deur die hoof, beheerrade en plaaslike LPR kon die skool uiteindelik op 3 September 1954 die heuglike gebeurtenis belewe toe die hoeksteen van ‘n nuwe meisieskoshuis deur dr AH du P van Wyk, destydse direkteur van onderwys in Transvaal gelê is. Die koshuis, wat na Mnr Petrus Ferdinand van Schouwenburg vernoem is word in 1954 feestelik in gebruik geneem.

Vandag is Fernandi die tuiste van ‘n groep van die room van Hoogenhout. Ons meisies stap hier in as skaam, onseker dogtertjies, maar aan die einde van hulle hoërskoolloopbaan stap hulle uit met mooi herinneringe en baie lang trane oor ‘n   koshuiskamer wat leeg gemaak moet word en ‘n nuwe familie wat agtergelaat moet word. Van die baie dinge wat hulle in die paar jaar op hoërskool leer, sal die lesse wat hulle danksy hulle verblyf in die koshuis geleer het, seker die grootste wees.

Deur Hoogenhout as jou hoërskool te kies en Fernandi as jou tuiste, word jy van vyf jaar se besondere geleenthede, lewenslange vriendskappe en ongelooflike ondersteuningsraamwerke verseker. Hier sal jy ook die betekenis van “Hoogie-guts” leer wat jou deur moeilike tye sal dra.

Hier by Fernandi strewe ons daarna om uniek te wees en ons tradisies volkome uit te leef. Ons  streef daarna dat elke meisie die trotsheid van Fernandi-wees sal ervaar vanaf die eerste keer wat sy in haar nuwe kamer intrek.

By Fernandi word daar aan die meisies se menswees geskaaf en word hulle voorberei vir die wêreld daarbuite – daar is geen beter leerskool as juis hier nie. Ons help elke meisie  vinnig haar plek in Fernandi vind en weet die paar jaar in Fernandi sal elkeen se  verwagtinge oortref. Ons saamstaan en een-wees maak ons onkeerbaar!

Koshuislewe by Fernandi  is ‘n fees – ‘n huis weg van die huis en elke dag ‘n nuwe avontuur.

Eenmaal Fernandi, Altyd Fernandi!