/Liebenhof
Liebenhof 2018-07-28T16:11:07+00:00

 

LIEBENHOF

DIE HARTKLOP VAN HOOGENHOUT

KOSHUISVADER: MNR. JOHN SMITH (SKOOL ADJUNKHOOF)

Mnr John Smith-Adjunk hoof en Sport hoof

KOSHUIS HOOFSEUN 2018: Gerrie Erasmus

 

Liebenhof Koshuis is laat 1921 in gebruik geneem, nog voor die skoolgebou bestaan het, en was aanvanklik ‘n meisieskoshuis.

Liebenhof is vernoem na Ds J.P Liebenberg wat ‘n baie groot rol gespeel het in die verkryging van die koshuise.

Die twintiger- en vroeë dertigerjare was moeilike en arm tye. In die depressiejare is besluit dat al die hoendereiers wat op Sondae gelê word aan die kerk gegee moes word, om die skuldlas van die koshuise te probeer delg.

Amper honderd jaar later word Liebenhof nog steeds gebruik as koshuis, nou vir seuns.

Tans is daar 45 seuns in die koshuis en word daar gepoog om dit so na as moontlik aan elke seun se ouerhuis te laat voel.

“Hier is seuns nog seuns!”

Kortbroeke, vellies en kattekwaad is hier nie ongehoord nie.

Feesweek is ‘n jaarlikse instelling. Bonfires, worsbraai, fliekaande en sokkies saam met Fernandi (ons dogterskoshuis) is tradisie.

En vir die wat wonder oor die vlakvark….Dit is Frikkie, ons eie koshuis- “mascot”! Tydens Feesweek word hy soos goud opgepas, aangesien hy in elke Fernandi dogter se visier is tydens hierdie week.

By Liebenhof, maak kohuisbrood YSTERS groot!!