/Landsdiens
Landsdiens 2020-06-22T10:48:11+00:00

Hoogenhout Landsdiens

By Hoogie-Landsdiens strewe ons daarna om leerlinge bewus te maak van gesonde waardes soos: hulpvaardigheid, leierskap en verantwoordelikheid in die volgende vier liefdes:

  1. Liefde vir die Skepper
  2. Liefde vir die medemens
  3. Liefde vir die omgewing
  4. Liefde vir arbeid

Die leerlinge neem jaarliks deel aan opvoedkundige kampe en uitstappies sowel as gemeenskapsprojekte. Aktiwiteite soos handvaardigheid, ouetehuis- besoeke, dierebeskerming en bewusmaking van omgewingskwessies, word kwartaaliks gereël om die leerlinge te stimuleer sowel as om hulle te betrek by die gemeenskap.

Die vier liefdes word diep gewortel in elke leerling se lewe sodat hy/sy na skool nog steeds daarvolgens kan lewe.

Mevrou Ansu Susan bestuur die Landsdiens span.

Kontak nommer: 082 767 6326