/Kuns
Kuns 2020-06-23T07:48:35+00:00

Kuns en  Visuele Kuns as vak:

Kuns is ‘n verpligte vak vir alle graad 8 en 9 leerders in Suid-Afrika.

Hoogenhout het Drama en Visuele Kuns gekies uit die 4 genres.

Visuele Kuns word as volwaardige universiteitstoelatingsvak aangebied en as keusevak vir graad 10, 11 en 12 leerlinge.

Die vak Visuele Kuns bestaan uit twee komponente naamlik, Teorie en PAT.

Die PAT – punt word gelykop verdeel tussen ‘n bronneboek (visuele dagboek) en die praktiese kunswerk.

PAT’s word volgens ‘n gegewe tema gedoen; die temas word vooraf vir die leerders gegee, met genoeg tyd om hul beste te lewer.

Die medium van die praktiese kunswerk is die kunsleerder se eie keuse bv. skilder met olieverf, waterverf, akrilies, teken, gemengde media en beeldhouwerk.

Leerders word bemagtig (tydens die drie jaar van af gr. 10-12) om kreatiewe oplossings te vind; tydsbestuur effektief toe te pas; te eksperimenteer met verskeie mediums; geleer om hul gekose medium te bemeester; kwessies in die samelewing te ondersoek en om hul gedagtes visueel uit te beeld in hulle kunswerke.

Hierdie kreatiewe leerders leer om onafhanklik self te kan dink en probleemoplossings word aansienlik makliker en kreatiewer, veral na matriek.

Dit gebeur selfs al volg die kunsleerder nie ‘n beroep in die kunsrigting nie.

(Hoogenhout het al dokters, prokureurs, grafiese ontwerpers ensovoort opgelewer wat Visuele Kuns as vak gehad het.)

 

 

Kuns van leerlinge: