/Kurrikulum
Kurrikulum 2017-08-18T06:16:01+00:00

 

KURRIKULUM/CURRICULUM:

Afrikaanse Leerders (Graad 8 & 9) English Learners (Grade 8 & 9)
VERPLIGTE VAKKE: COMPULSORY SUBJECTS:
Afrikaans Huistaal English Home Language
Engels Addisionele Taal Afrikaans Additional Language
Wiskunde Mathematics
Lewensoriëntering Life Orientation
MSW (Geskiedenis & Aardrykskunde) Social Sciences (History & Geography)
Wetenskap Science
EBW (Rekeningkunde en Besigheidstudies) EMS (Accounting & Business Studies)
Lewenswetenskappe (Biologie) Life Sciences (Biology)
Ingenieursgrafika en ontwerp (Tegniese Tekeninge) Engineering Graphics & Design (Technical Drawings)
Lees Reading
Kuns & Drama Art & Drama
Rekenaartoepassingstegnologie (Tik) Computer Typing 

 

 

Afrikaanse Leerders (Graad 10-12) English Learners (Grade 10 – 12)
VERPLIGTE VAKKE: COMPULSORY SUBJECTS 
Afrikaans Huistaal English First Language
Engels Addisionele Taal Afrikaans First Additional Language
Wiskunde OF Wiskunde Geletterheid Mathematics OR Maths Literacy
Lewensoriëntering Life Orientation
KEUSEVAKKE (KIES DRIE) OPTIONAL SUBJECTS (CHOOSE ONLY THREE)
Lewenswetenskappe (Biologie) Life Science (Biology)
Fisiese Wetenskappe (Wet, Chemie en Fisika) Physical Sciences (Science, Chemical and Physical)
Rekenaartoepassingstegnologie (Tik) Engineering Graphics & Design (Technical Drawings)
Inligtingstegnologie (Rekenaarprogrammering) Agriculture Science
Aardrykskunde Geography
Rekeningkunde Accounting
Bedryfstudie (Bedryfsekonomie) Business Studies
Gasvrydheidstudies (Hoterhouding)/Toerisme Tourism
Visuele Kunste
Ingenieursgrafika en ontwerp (Tegniese Tekeninge)
Landbouwetenskappe