/Voornemende Hoogies / Future Hoogies
Voornemende Hoogies / Future Hoogies 2018-11-20T08:12:17+00:00

(English follows Afrikaans)

Voornemende Hoogie

Ons is baie opgewonde dat jy volgende jaar ‘n Hoogie gaan word.  Vir dié van julle wat nog twyfel, dit is nog nie te laat om die beste besluit van jou lewe te neem en om deel te word van die Hoogie-gesin nie.  Al het jy reeds ander inskrywingsvorms voltooi, mag jy nog van plan verander. Die jaar snel nou vinnig ten einde en ons bring graag die volgende inligting onder jou en jou ouers se aandag:

 

REËLINGS VIR 2019

 

Alle graad 8-leerders moet op Dinsdag, 8 Januarie 2019, om 10 uur, by die skool aanmeld.

 

Koshuisleerlinge moet tussen 08:00 en 09:45, by die koshuiskantoor registreer en daarna by die koshuis intrek.

 

Alle dorps- en koshuisleerlinge moet om 10:00 reeds by die skool wees. Die bus ry (die gewone roete) soos volg:

  • Die bus vanaf Leandra vertrek 07:30, stop 08:00 in Secunda en 08:15 in Trichardt.
  • Die bus vanaf Kriel vertrek 08:00.
  • Die bus vanaf Hendrina vertrek 08:00.

 

Almal moet asseblief in die tuin voor die skool bymekaarkom.  Die rowe trek skooldrag aan, maar jy mag nog nie jou kleurbaadjie dra nie.  Los die baadjie en tas by die huis. Die dag se program sal teen 13:30 klaar wees, waarna die busse vertrek.  Koshuisleerders beweeg dan na die onderskeie koshuise.

 

Woensdag is ’n normale skooldag vanaf 07:10 tot 13:30.  Die graad 8-leerders moet gemaklike klere vir sportuitdunne aantrek.

 

Die kleurspansport vind op Vrydag, 11 Januarie 2018, plaas.

 

GRAAD 8-KENMEKAAR IS GRATIS!

 

Alle graad 8 Hoogies gaan op ’n uitstappie!  Die doel daarvan dit is om leerlinge die geleentheid te gee om hul nuwe klasmaats te leer ken en ‘’n samehorigheidsgevoel by die nuwe Hoogies te kweek.  Ons vertrek Maandag, 21 Januarie 2019, om 07:00 en sal weer om 17:00 terug by die skool wees.  Meer inligting sal volg.

 

FINANSIES

 

Tydens ‘n begrotingsvergadering wat op 5 November 2018 gehou is, is die volgende voorstel ten opsigte van skoolgeld  vir 2019 aanvaar:

 

Skoolgeld:  R18 920-00 per jaar

 

Eerste paaiement:                   R1720-00 betaalbaar voor of op 9 Januarie 2019

Die res:                                    R1720-00 per maand x 10 vanaf 1 Februarie 2019 tot 1 November 2019.

 

Indien u skoolgeldrekening vir 2019 ten volle vereffen is voor of op 7 Desember 2018, kwalifiseer u vir 10% afslag.

 

‘n Merietebeurs word aan graad 7-toppresteerders gebied.  Dit is ‘n finansiële toekenning in die vorm van ‘n persentasie afslag op skoolgeld:

 

Hoofseun en hoofdogter                         min 15%                  Dux-leerling                             min 15%

Provinsiale kleure (sport)                        min 10%                  Provinsiale kleure (kultuur)     min 10%

HANDBOEKE

 

Nuwe leerders betaal ‘n deposito van R100-00 wat jaarliks oordraagbaar is.  Huurgeld vir die jaar beloop R200-00 per leerder.

 

Die boekwinkel sal oop wees op 7 en 8 Januarie 2019, vanaf 08:00 tot 12:00.  Die boekgelde moet asseblief eers by die kantoor betaal word.  U mag ook elektronies betaal.  Die kwitansie/bewys word dan by die boekstoor getoon.  NB:  Die boekwinkel hanteer géén betalings nie.

 

BANKBESONDERHEDE:

 

Hoërskool Hoogenhout

Eerste Nasionale Bank

Tak:  270 144

Tjekrekening:  622 399 05922

 

VERWYSING (VOORBEELD):  Piet Le Roux – Handboeke/Buskaartjies/Foto’s

 

SKOOLKLERE EN SPORTDRAG:

 

Skoolklere, sweetpakke en atletiekdrag vir atlete is van 20 November 2018 tot 7 Desember 2018, vanaf 08:00 tot 12:00 en op 7 en 8 Januarie 2019, vanaf 08:00 tot 17:00, by die skool beskikbaar.

 

BUSINLIGTING:

 

Secunda:

 

Die bus vertrek daagliks om 6:10 vanaf Sollies in Secunda.  In Trichardt is die oplaaipunt in die parkeerarea by die verkeersafdeling teen ongeveer 6:25.  Die bus vertrek smiddae om 13:30 vanaf Hoogenhout en sal teen ongeveer 14:10 terug wees in Secunda.

 

Kriel:

 

Die daaglikse bus vertrek soggens vanaf die Maliza Sentrum (True Save Kafee) om 6:10. Die bus vertrek smiddae om 13:30 vanaf die skool en sal ongeveer 14:10 terug wees in Kriel.

 

Hendrina:

 

Die bus vertrek daagliks om 06:30 vanaf die N.G. Kerk.  Die bus vertrek smiddae om 13:30 vanaf Hoogenhout en sal teen ongeveer 14:20 terug wees in Hendrina.  Op sportmiddae, (Dinsdae en Donderdae) vertrek die bus om 16:30 uit Bethal en sal ongeveer 17:10 in Hendrina wees.  Die kostes beloop R300-00 per maand.

 

Sportbus:

 

Maandae, Dinsdae en Donderdae vertrek die busse na afloop van sportoefening na Kriel en Secunda.  Leerlinge kan middagete by die koshuis nuttig teen ‘n billike tarief.  Hulle moet asseblief vroegtydig bespreek.  Hulle kan ook gebruik maak van koshuisfasiliteite om te studeer.

 

NAWEEKBUS VIR KOSHUISLEERLINGE:  (Leandra, Kinross en Trichardt)

 

Die bus vertrek elke Maandagoggend om:            ± 05:45    –               Leandra                  –  Total-garage

± 06:00    –               Kinross                    –  Engen-garage

± 06:20    –               Trichardt                  –  Oorkant verkeersafdeling

 

KAARTJIES

 

Busboekies is by die kantoor te koop teen R100-00 per boekie vir 10 ritte (een week).  Geen leerling sal sonder ‘n buskaartjie op die bus toegelaat word nie.  U moet dus asseblief seker maak dat u kind ‘n nuwe boekie koop voordat die ou boekie leeg is.

 

ALGEMENE INLIGTING:

 

  • Die skool open op 9 Januarie 2019. Die skool begin daagliks om 07:10 en sluit om 13:30.
  • Leerlinge tree Maandag tot Donderdag in die vierkant aan vir formele opening. Vrydae is daar formele opening in die saal.
  • Indien jou skooltas nog in ‘n goeie toestand is, gebruik dit gerus. Rugsakke word nie aanbeveel nie.  Die tas moet harde kante of versterkings hê, ten einde die boeke te beskerm.

 

Geniet die laaste paar dae van jou laerskoolloopbaan.  Geniet jou senioriteit en sterkte met die eksamen.  Mag jy en jou gesin ‘n geseënde Kersgety beleef.  Ons sien daarna uit om jou in 2019 in ons wenskool te verwelkom.

 

 

Future grade 8-Hoogie

 

We are very excited about your becoming a Hoogie next year.  The year is quickly nearing its end and we would like to bring the following information to parents’ attention.

 

ARRANGEMENTS FOR 2018

 

All grade 8-learners have to report at the school at 10:00 on Tuesday, 8 January 2019.

 

Everybody has to assemble in the garden in front of the school.  Grade 8’s wear school uniforms without blazers.  Blazers and suitcases must be left at home.  The program will be completed at 13:30.

 

Wednesday is a normal school day from 07:10 – 13:30.  Pupils have to wear suitable clothes for sports activities.

 

The colour athletics meeting takes place on Friday, 11 January 2019.

 

A parents’ meeting was held on 5 November 2018 and the following resolution concerning school fees for 2019 was accepted:

 

School fee:            R18920-00 per year (Card facilities are available)

 

First instalment:                   R1720-00 (due on or before 9 January 2019).

The balance:                        R1720-00 x 10 from 1 February 2019 to 1 November 2019.

 

If your child’s school fees for 2019 are paid in full before or on 7 December 2018, you will qualify for 10% discount.

 

TEXTBOOKS

 

New learners pay R100-00 deposit for textbooks.  This deposit is transferable.  An amount of R200-00 per learner (per year) is payable.                The book store will be open on the following dates:  7 and 8 January 2019, from 8 – 12 o’clock.  Book fees must first be paid at the office.   Payments by means of internet will be accepted.  You must show your receipt at the book store.  NB:  No payment at the book store!

 

UNIFORM

 

The clothing shop on the premises will be open on the following dates:  20 November 2018  to 7 December 2018, from 8 – 12 o’clock.

 

GENERAL INFORMATION

 

School hours:       07:10 – 13:30

Monday – Thursday:  pupils gather in the quad.  Friday:  assembly in the hall