/Skoolgelde
Skoolgelde 2020-07-07T09:35:10+00:00

(English follows Afrikaans)

SKOOLGELDE 2020

Tydens ‘n begrotingsvergadering wat gehou is op 4 November 2019, is die volgende voorstel ten opsigte van skoolgeld  vir 2020 aanvaar:

Skoolgeld:                                R20 790-00 per jaar.  Die paaiemente is soos volg verdeel:

 

Eerste paaiement:                   R1890-00 (betaalbaar voor of op 15 Januarie 2020).  

Die res:                                    R1890-00 per maand x 10 vanaf 1 Februarie 2020 tot 1 November 2020

 

HANDBOEKE

Nuwe leerders betaal ‘n deposito van R100-00 wat jaarliks oordraagbaar is.  Huurgeld vir die jaar beloop R200-00 per leerder.  Die boekgelde moet asseblief eers by die kantoor betaal word.  U kan ook elektronies oorbetaal.  Die kwitansie/bewys word dan by die boekstoor getoon. NB:  Die boekwinkel hanteer géén betalings nie.

 

Die handboeke word deurlopend tydens die eksamen ingehandig.  ‘n Fooi van R250-00 per handboek sal gehef word indien boeke nie ingegee word nie.

 

SKOOLKLERE EN SPORTDRAG:

 Skoolklere, sweetpakke en atletiekdrag vir atlete is by die skool se klerewinkel beskikbaar.

 

BUSINLIGTING:

Secunda:

 Die bus vertrek daagliks om 06:05 vanaf Sollies in Secunda.  In Trichardt is die oplaaipunt in die parkeerarea oorkant Planet Pawn teen ongeveer 06:10.  Die bus vertrek smiddae om 13:30 vanaf Hoogenhout en sal teen ongeveer 14:10 terug wees in Secunda.

 

Kriel:

 Die daaglikse bus vertrek soggens om 06:00 vanaf OK en vanaf die Maliza Sentrum (True Save Kafee) om 06:10. Die bus vertrek smiddae om 13:30 vanaf die skool en sal ongeveer 14:10 terug wees in Kriel.

 

Hendrina:

Die bus vertrek daagliks om 06:20 vanaf OTK.   Die bus vertrek smiddae om 13:30 vanaf Hoogenhout en sal teen ongeveer 14:20 terug wees in Hendrina.  Op sportmiddae, (Maandae, Dinsdae en Donderdae) vertrek die bus om 16:30 uit Bethal en sal ongeveer 17:10 terug wees in Hendrina.  Die kostes beloop R300-00 per maand.

 

Dorpbus:

 Die bus vertrek daagliks vanaf Laerskool Marietjie van Niekerk en smiddae om 13:30 vanaf die skool.

 

Sportbus:

Maandae, Dinsdae en Donderdae vertrek die busse na afloop van sportoefening na Kriel en Secunda.  Leerlinge kan middagete by die koshuis nuttig teen ‘n billike tarief.  Hulle moet asseblief vroegtydig bespreek.  Hulle kan ook gebruik maak van koshuisfasiliteite om te studeer.

 

Kaartjies:   (Secunda & Kriel)

Busboekies is by die kantoor te koop teen R100-00 per boekie vir 10 ritte (een week).  Geen leerling sal sonder ‘n buskaartjie op die bus toegelaat word nie.  U moet dus asseblief seker maak dat u kind ‘n nuwe boekie koop voordat die ou boekie leeg is.

 

NAWEEKBUS VIR KOSHUISLEERLINGE:  (Leandra, Kinross en Trichardt)

 Die bus vertrek elke Maandagoggend om:

 

± 05:30    –               Leandra                  –  Laerskool Leandra

± 06:00    –               Kinross                   –  Sasol-garage

± 06:10    –               Trichardt               –  Parkeerarea oorkant Planet Pawn

 

BANKBESONDERHEDE:

HOËRSKOOL HOOGENHOUT

BANK:                     NEDBANK

TAK:                        BETHAL (198 765)

TJEK REK:               118 350 9693

 

VERWYSING:         BOEKE/SKOOLGELD/BUSKAARTJIES EN U KIND SE NAAM

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOL FEES:

A parents’ meeting was held on 4 November 2019 and the following decision concerning school fees for 2020 was accepted:

 

School fee:       R20 790-00 per year (Card facilities are available)

 

First instalment:            R1890-00 (due on or before 15 January 2020).

The balance:                 R1890-00 x 10 from 1 February 2020 to 1 November 2020.

 

 

TEXTBOOKS

New learners pay R100-00 deposit for textbooks.  This deposit is transferable.  An amount of R200-00 per learner (per year) is payable.  Payments by means of internet will be accepted.  You must show your receipt at the book store. NB:  No payment at the book store!

 

 

UNIFORM

The clothing shop on the premises will be open and has uniforms track suits and sport wear available.

 

 

BANKING DETAILS:

HOËRSKOOL HOOGENHOUT

BANK:                  NEDBANK

BRANCH:               BETHAL (198 765)

CHEQUE ACC:       118 350 9693

REFERENCE:          SCHOOL FEES/BOOK FEE  with your child’s name