/2019 Inligting / Information
2019 Inligting / Information 2018-11-20T08:01:25+00:00

Inligting vir 2019 / Information for 2019

(English follows Afrikaans)

 

SKOOLGELDE

Tydens ‘n begrotingsvergadering wat gehou is op 5 November 2018, is die volgende voorstel ten opsigte van skoolgeld  vir 2019 aanvaar:

 

 

Skoolgeld:                R18 920-00 per jaar.  Die paaiemente soos volg verdeel:

Eerste paaiement:                   R1720-00 (betaalbaar voor of op 17 Januarie 2018).

Die res:                                    R1720-00 per maand x 10 vanaf 1 Februarie 2019 tot 1 November 2019

 

Indien u skoolgeldrekening vir 2019 ten volle vereffen is voor of op 7 Desember 2018, kwalifiseer u vir 10% afslag.

 

HANDBOEKE

 

Nuwe leerders betaal ‘n deposito van R100-00 wat jaarliks oordraagbaar is.  Huurgeld vir die jaar beloop R200-00 per leerder.

 

Die boekwinkel sal oop wees vanaf 3 tot 7 Desember 2018, vanaf 08:00 tot 11:00.  Om te verhoed dat u in lang toue staan, moet u asseblief vroegtydig u kind se boeke kom haal.  Die boekgelde moet asseblief eers by die kantoor betaal word.  U kan ook elektronies oorbetaal.  Die kwitansie/bewys word dan by die boekstoor getoon. NB:  Die boekwinkel hanteer géén betalings nie.

 

Die handboeke word deurlopend tydens die eksamen ingehandig.  ‘n Fooi van R250-00 per handboek sal gehef word indien boeke nie ingegee word nie.

 

SKOOLKLERE EN SPORTDRAG:

 

Skoolklere, sweetpakke en atletiekdrag vir atlete is by die skool beskikbaar vanaf 3 Desember 2018 tot 7 Desember 2018, vanaf 08:00 tot 11:00.

 

BUSINLIGTING:

 

Secunda:

 

Die bus vertrek daagliks om 06:15 vanaf Sollies in Secunda.  In Trichardt is die oplaaipunt in die parkeerarea by die verkeersafdeling teen ongeveer 06:25.  Die bus vertrek smiddae om 13:30 vanaf Hoogenhout en sal teen ongeveer 14:10 terug wees in Secunda.

 

Kriel:

 

Die daaglikse bus vertrek soggens vanaf die Maliza Sentrum (True Save Kafee) om 06:10. Die bus vertrek smiddae om 13:30 vanaf die skool en sal ongeveer 14:10 terug wees in Kriel.

 

Hendrina:

 

Die bus vertrek daagliks om 06:30 vanaf die N.G. Kerk.   Die bus vertrek smiddae om 13:30 vanaf Hoogenhout en sal teen ongeveer 14:20 terug wees in Hendrina.  Op sportmiddae, (Dinsdae en Donderdae) vertrek die bus om 16:30 uit Bethal en sal ongeveer 17:10 terug wees in Hendrina.  Die kostes beloop R300-00 per maand.

 

Sportbus:

 

Maandae, Dinsdae en Donderdae vertrek die busse na afloop van sportoefening na Kriel en Secunda.  Leerlinge kan middagete by die koshuis nuttig teen ‘n billike tarief.  Hulle moet asseblief vroegtydig bespreek.  Hulle kan ook gebruik maak van koshuisfasiliteite om te studeer.

 

Kaartjies:   (Secunda & Kriel)

 

Busboekies is by die kantoor te koop teen R100-00 per boekie vir 10 ritte (een week).  Geen leerling sal sonder ‘n buskaartjie op die bus toegelaat word nie.  U moet dus asseblief seker maak dat u kind ‘n nuwe boekie koop voordat die ou boekie leeg is.

 

NAWEEKBUS VIR KOSHUISLEERLINGE:  (Leandra, Kinross en Trichardt)

 

Die bus vertrek elke Maandagoggend om:

 

± 05:45    –               Leandra                  –  Total-garage

± 06:00    –               Kinross                    –  Engen-garage

± 06:20    –               Trichardt                  –  Oorkant verkeersafdeling

 

ALGEMENE INLIGTING:

 

  • Die skool open op 9 Januarie 2019.
  • Die skool begin daagliks om 07:10 en sluit om 13:30. Leerlinge tree Maandag tot Donderdag in die vierkant aan vir formele opening.  Vrydae is daar formele opening in die saal.
  • Indien jou skooltas nog in ‘n goeie toestand is, gebruik dit gerus. Rugsakke word nie aanbeveel nie.  Die tas moet harde kante of versterkings hê, ten einde die boeke te beskerm.

 

SCHOOL FEES

 

A parents’ meeting was held on 5 November 2018 and the following decision concerning school fees for 2019 was accepted:

 

School fee:       R18920-00 per year (Card facilities are available)

 

First instalment:            R1720-00 (due on or before 17 January 2019).

The balance:                 R1720-00 x 10 from 1 February 2019 to 1 November 2019.

 

If your child’s school fees for 2019 are paid in full before or on 7 December 2018, you will qualify for 10% discount.

 

TEXTBOOKS

 

New learners pay R100-00 deposit for textbooks.  This deposit is transferable.  An amount of R200-00 per learner (per year) is payable.

 

Book store will be open on the following dates:  3 to 7 December 2018, from 8 – 11 o’clock.  To avoid long queues, textbooks must be collected as soon as possible.  Book fees must first be paid at the office.   Payments by means of internet will be accepted.  You must show your receipt at the book store. NB:  No payment at the book store!

 

UNIFORM

 

The clothing shop on the premises will be open on the following dates:  3 to 7 December 2018, from 8 – 11 o’clock.

 

GENERAL INFORMATION

 

School re-opens on 9 January 2019.

School hours:   07:10 – 13:30

Monday – Thursday:  pupils gather in the quad

Friday:  assembly in the hall