/SETH Program
SETH Program 2018-11-20T08:16:15+00:00

(English follows Afrikaans)

SETH-PROGRAM:  GRAAD 8 & 9

 

Die SETH-program is ’n verrykingsprogram wat die sprong tussen die skool en die Universiteit, vir u kind verklein en word onder leiding van NWU (Pukke) aangebied.

 

Hoogenhout is die tweede skool in die land wat by dié program betrek word.  NWU wil poog om uiteindelik een skool per provinsie betrokke te kry.

 

Dit behels die ontwikkeling van die leerder se denkvaardighede.  Ingeskrewe leerders sal ook van tyd tot tyd beroepsgespesifiseerde besoeke by verskeie instansies aflê.

 

Die program sal weekliks op Maandae, direk na skool plaasvind en sal nie met sport of ander skoolaktiwiteite bots nie.

 

Die kostes beloop R500-00 per maand per kind en kan by die kantoor of elektronies betaal word.

 

BANKBESONDERHEDE:

 

BANK:                     FNB

TAK:                        BETHAL (270-144)

TJEK REK:               62239905922

 

VERWYSING:         U KIND SE NAAM (SETH-PROGRAM)

 

SETH-PROGRAM:  GRADE 8 & 9

 

The SETH program is an enrichment program which aims to reduce the gap between school and university.  This program is presented under leadership of NWU.

 

Hoogenhout is the second school in the country that is involved in this program.  NWU’s goal is to involve one school per province.

 

It contains the development of the learner’s intellectual skills.  Learners that are enrolled will undertake career-specific visits to various businesses.

 

The program will take place weekly on Monday directly after school and won’t clash with sports- or other school activities.

 

Costs amount to R500-00 per month per child and can be paid at the office or electronically.

 

BANK DETAILS:

 

BANK:                                     FNB

BRANCH:                                BETHAL (270-144)

CHEQUE ACCOUNT:             62239905922

 

REFERENCE:          YOUR CHILDS NAME (SETH PROGRAM)