/Geskiedenis
Geskiedenis 2017-08-21T15:49:16+00:00

 

Ons Geskiedenis

“Hogere” Skool – Bethal (1918 – 1922)

Bethal Hogere Skool is op 10 April 1918 gestig met mnr. P.I. Hoogenhout as die eerste hoof. Sedert 10 April 1918 was die skool bekend as Hogere Skool Bethal, maar toe begin is met die bou van die skool, is op 23 Desember 1921 ‘n vergadering van die Besturende Liggaam onder voorsitterskap van ds. J.P. Liebenberg gehou waar daar besluit is om die naam na Hoërskool Hoogenhout te verander ter ere van mnr. P.I. Hoogenhout.

(1922 – 2007)

Op Vrydag, 12 Mei 1922, is die nuwe gebou offisieel deur die Administrateur van Transvaal geopen met 239 leerders op register. Twee koshuise, Liebenhof (meisieskoshuis) en “Ons Toekoms” (seunskoshuis), is op 23 Augustus 1921 in gebruik geneem. Ds. J.P. Liebenberg het R50 000 geleen om die twee koshuise te bou. Om die geld terug te betaal was ‘n groot stryd vir die leraar en sy kerk.

Die Leuse
Non Sibi Sed Patriae

(Nie vir ons nie, maar vir ons Vaderland)

Hierdie leuse vir die Hoërskool is gekies in ‘n tyd van verdeeldheid en broedertwis. Die wonde op die oorlogsveld toegedien, was nog nie geheel nie. Dit was nodig om ons skoolkinders ‘n leuse te gee, wat eie belang en persoonlikhede sou uitskakel.

Hoogenhout spog met ‘n ryk geskiedenis en tradisie. Die “oud” word nooit weggegooi nie en is ons trots op die grondslag wat ons voorgeslagte vir ons gelê het. In die hoofgebou van Hoogenhout is daar ‘n unieke uitstalling van items soos “die eerste skoolbaadjies, gedragskodes, ens”. Tradisies soos bv die warm water wat gemaak word deur ‘n donkie wat aan die brand gehou word by die seunskoshuis – Liebenhof is een van ons stokou tradisies.

Daar is Frikkie – die trots van Liebenhof. Fernandi – ons meisieskoshuis is ‘n tuiste vir talle jong dames. Daar word hul voorberei en gekoester om eendag die buitewêreld te betree met selfvertroue, geloof in hulself en medemens.

Mnr Danie Grobler is in April 2010 aangestel as nuwe hoof by Hoogenhout nadat mnr Jim Fouché besluit het om af te tree. Nuwe geboue en gebeure by Hoogenhout sluit in ‘n lekker kuier kafeteria, elektroniese telbord by die A-rugbyveld, ‘n sportburo, ‘n hokkie-klubhuis, opgradering van die skool badkamers. Hoogies spog ook met ‘n gimnasium.

Tradisies soos die inhuldiging en verering van eerstespan-lede met wit baadjies wat Vrydae en met sportgeleenthede gedra word, die verwelkomingskamp vir graad 8-leerlinge aan die begin van elke jaar, die Hoogie geesweek voor Atletiek Interhoër, aandskool, mnr Macho en mej Hoogie, Fernandi feesweek, die sing van die “Hoogie-lied na afloop van die 1ste rugbyspan wedstryde, Hoogie busse het karakter en spog elk met ‘n eie naam: Spoedvark, Noag, Kijima, Olifant, Neelsie ens word trots behou. Daar is nog vele tradisies wat voortleef deur ons leerlinge en is almal hier in Hoogie-land trots Suid-Afrikaners!